Algemene Vergadering van de Vlaamse Sportfederatie

Op 22 maart ging in het sporthotel aan de watersportbaan in Gent de jaarlijkse statutaire Algemene Vergadering van de Vlaamse Sportfederatie door. Patrick Van Campenhout en Marc Heyvaert vertegenwoordigden er onze federatie.

De Vlaamse Sportfederatie is een koepelorganisatie waar de erkende (al dan niet gesubsidieerde) sportfederaties lid van zijn.  Het nieuwe sportdecreet dat op 1 januari van kracht werd heeft gezorgd voor een grote verschuiving in het ledenbestand van deze overkoepelende federatie. Doordat er nu nog maar één unisportfederatie toegelaten is per sporttak en omdat er in het decreet sterk aangedrongen werd op een verdere professionalisering en schaalgrootte, vonden vorig jaar een groot aantal fusies plaats zodat het aantal leden sterk verminderde.

Na de gebruikelijk toelichting van de financiële toestand over het boekjaar 2016 volgden de gebruikelijke stemmingen. Er werd ook een nieuwe bestuurder gekozen als vertegenwoordiger van de Unisportfederaties. Het werd Alain Lescrauwaerts, algemeen directeur van de Vlaamse Yachting Federatie en VVW Recrea. Daarna gaf voorzitter Lode Grossen nog een interessante uiteenzetting over de stand van zaken van het statuut voor semi-agorale arbeid in de sportsector. Een beetje moeilijke term om het systeem aan te duiden waarbij sportclubs, zonder administratieve overlast, trainers en lesgevers een vergoeding zouden kunnen uitbetalen die maar minimaal belast zou worden.

AV Vlaamse Sportfederatie -Gent.JPG

arena_starstone_logo_landscape.png

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer