De Vlaamse Wushu Federatie

Wanneer ontstond de VWuF ?

Binnen de Belgische Wushu Federatie, die in 1978 werd opgericht, leefde geruime tijd het idee om de nationale organisatie te steunen op twee regionale peilers. Dit leek noodzakelijk aangezien sport in België een geregionaliseerde zaak is en de bevoegde instanties deze structuur dan ook opleggen aan de federaties.

Ook binnen de Wushu clubs in Vlaanderen bestond de wens op een aparte organisatie te vormen, die weliswaar nauw zou blijven samenwerken met het nationaal orgaan, maar toch eigen accenten zou kunnen leggen. De mogelijkheid die in 1988 werd geboden om toe te treden tot de Vlaamse Vechtsport Associatie (V.V.A.) een multidisciplinaire vechtsport associatie die erkend is door BLOSO, leidde tot het oprichten van een autonome Vlaamse vleugel binnen de nationale federatie. Op 22 februari 1990 verschenen dan in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad de statuten van de V.W.F.
De Vlaamse Wushu Federatie is vanaf 1 januari 2002 erkend door BLOSO en is hierdoor de enige federatie voor Chinese krijgskunsten die door de Vlaamse Gemeenschap wordt erkend.

De VWF promoot alle Chinese krijgskunsten (Wushu, Taijiquan, Qigong , Sanda, Shuai-Jiao, alle externe en interne vormen ...).

Wat is het doel van de VWuF ?

Alle nederlandstalige clubs in het Vlaamse Gewest en in het Brusselse Gewest waar Wushu, taijiquan of enige andere krijgskunst van Chinese oorsprong beoefend wordt, samen te brengen binnen het verband van een federatie.

De leden van deze clubs een volledige ontplooiing binnen hun discipline te garanderen.

De goede verstandhouding tussen de aangesloten clubs bevorderen en in stand houden.
De oprichting van nieuwe nederlandstalige clubs in het Vlaamse Gewest en het Brusselse Gewest mogelijk maken.

Het regelmatig beoefenen van Chinese krijgskunsten te vergroten en te verdiepen.

Waarom aansluiten bij de VWuF ?

Redenen om zich aan te sluiten bij de VWuF liggen op verschillende niveaus:

  • naar het grote publiek toe : Een betere kans om een goed en duidelijk beeld van onze sport te geven en aldus bij te dragen tot de promotie hiervan.
  • voor de eigen school of vereniging : Het VWF-secretariaat fungeert vaak als informatie-bank voor geïnteresseerde personen. Op deze wijze is er voor de eigen vereniging een grotere kans tot bekendheid en het aantrekken van nieuwe leden.
  • voor de beoefenaar zelf : Mogelijkheid tot uitwisseling van ideeën en informatie met beoefenaars van andere verenigingen en stijlen. Mogelijkheid tot deelname aan wedstrijden op diverse niveaus (regionaal, nationaal, internationaal) en aan stages, trainingen en demonstraties

 

 

 

 

 

 

arena_starstone_logo_landscape.png

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer